Sunday, 10 June 2007

Thomas Cook yn stopio gweithwyr a chwstmeriaid rhag neud eu busnes yn yr iaith Gymraeg

Ma staff yng nghangen Thomas Cook, yng Nghwynedd wedi cael ei stopio rhag defnyddio ei iaith cyntaf, sef y iaith Gymraeg yn y lle gwaith. Mae hyn yn peth angredadwy i feddwl bod staff mewn busnes sydd wedi ei leoli mewn ardal fel Gwynedd llae mae canran uchel o bobl yn siarad Cymraeg yn dilyn polisi fel hyn. Mae Hywel Griffiths, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith yn barod wedi siarad allan yn erbyn y cwmni gan ddweud ni fydde hyn wedi digwydd os oedd Deddf Iaith Newydd wedi ei roi mewn lle. Mae Elfyn Llwyd hefyd wedi dweud bod y peth yn annerbyniol ac mae'n mynd i siarad gyda Jack Straw, Arweinydd y Ty Cyffredin am pam mae cwmni sy'n dilyn y fath polisiau yn cael ei ddefnyddio fel y 'preferred choice' am drafnidiaeth aelodau seneddol. Er hynny mae aelod blaenllaw o'r CBI hefyd wedi siarad allan. Rwy'n siwr nid yw'n sypreis i chi glywed bod y mudiad asgell Dde wedi amddiffyn Thomas Cook gan cyfiawnhau beth mae'r cwmni yn gwneud ac ar yr un pryd dweud bod dim angen am Deddf Iaith Newydd. Unwaith eto mae'r CBI ddim yn gweld y pwint bod popeth yn y byd yma ddim i wneud ag arian ac weithiau mae hawliau sylfaenol pobl yn fwy pwysig! Yn ffodus i weithwyr Thomas Cook sydd am ddefnyddio ei iaith cyntaf yn y lle gwaith mae'r Comisiwn am Cyddraddoleb Hiliol wedi dweud ei bod nhw am cysylltu a'i cyfreithwyr dros y mater. Felly efallai mae yna gobaith i weithwyr Cymru cael yr hawl i wneud eu gwaith yn yr iaith Gymraeg!

(n.b dwi newydd clywed bod y Ceidwadwyr yn gobeithio dod a'r mater i lawr y Cynulliad yfori...dyle fe fod yn sgwrs diddorol!)

Staff of the Gwynedd Thomas Cook Branch have apparently been stopped from using their mother tounge of Welsh while doing every day business with other Welsh Speaking members of staff and Welsh Speaking customers. Hywel Griffiths, the Chairman of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg has already spoken out saying that the policy that Thomas Cook have taken is wholey unacceptable. He added that if the New Language Act that Cymdeithas yr Iaith and many others have been pressurising the Assembly Government to adopt had been adopted then this would never have been allowed to happen. Elfyn Llwyd leader of Plaid Cymru in the House of Parliment has also voiced his view and is going to ask Jack Straw, Leader of the House of Commons why Thomas Cook is the 'preferred' choice for Mp's travel. Unfortunatley the workers of the Gwynedd Branch have not only recieved support for their rights, they have also recieved some negative response from the CBI. Once again the Right Wing group has thought about profits before workers mandatory rights. The group defended Thomas Cook and said that there was no need for a New Language Act. Luckily for the workers of Thomas Cook who want to use their first language in the work place the Comission for Racial Equality has already contacted their lawyers. Maybe there is hope then for the workers of Wales to do their work in the Welsh Language!

(p.s. I've just read that the Conservatives are going to bring this matter to floor of the Assembly tomorrow....should be interesting!)

1 comment:

Anonymous said...

that's disgraceful!!!!! also whats CBI? i love this blog malark..it learns me politics :D