Wednesday, 20 June 2007

Bush and Blair

Mae'n edrych fel bod Tony Blair yn mynd i gael swydd newydd fel un o'r Middle Eastern Envoys ar ol iddo sefyll i lawr fel Prif Wenidog yr wythnos nesaf. Mae George Bush wedi bod yn trafod dyfodol y Prif Wenidog ac mae wedi cael ei ddatgan ar Al Jazeera bod Bush yn meddwl rhoi'r swydd sydd heb cael unrhyw un yn ei llenwi am amser i Tony Blair. Mae'n debyg bod Tony Blair yn mynd i gael y swydd gan bod e wedi gweithio'n galed fel Prif Wenidog Prydain dros y flynyddoedd mae wedi bod yn gwasanaethu yn y swydd i drio cael heddwch yn y Dwyrain Canol. Dwedodd Dana Perino o'r Ty Gwyn heddiw: "Obviously Prime Minister Blair has been very active and deeply involved in Middle East peace issues throughout his prime ministership." Ac yn wir bydde fe'n anheg i ddweud bod hyn ddim yn wir. Ond oes rheswm arall pam mae Tony Blair wedi cael y swydd? A yw hyn yn hen ffafwr yn cael ei dalu yn ol?

It's been speculated that Tony Blair will be the new Middle Eastern Envoy after he steps down as Prime Minister next week. George Bush has spoken to the PM according to the television network Al Jazeera about him possibly taking on the job. The Job has been empty for a number of months since the former World Bank Chief James Wolfensohn stepped down. It seems as though Blair has been offered the job because of the hard work he's put in over the years while he's been Prim Minister in the Middle East to try and create peace. The White House spokeswoman Dana Perino said: "Obviously Prime Minister Blair has been very active and deeply involved in Middle East peace issues throughout his prime ministership." Although it cannot be denied that this is indeed true one cannot help but wonder whether this is an old favour being dug up?

No comments: