Tuesday, 12 June 2007

Gwyrdd a Coch?

Mae Plaid Cymru wedi penderfynu cael trafodaethau llawn gyda Llafur dros y bosibilrwydd o greu clymblaid rhwng y ddwy blaid. Mae hyn yn creu llywodraeth gyda 41 aelod, sy'n mwy na ddigon i sicrhau bod busnes yn gallu mynd yn ei flaen yn effeithiol. Yn fy marn i mae'r syniad yma yn un llawer gwell na cael llywodraeth Llafur lleiafrifiol. Nid yw llywodraeth lleiafrifiol yn un cynaladwy ac nid yw'n cynnig yr optiwn gorau ar gyfer pobl Cymru. Yn fy marn i un o'r problemau mwyaf gyda gwleidyddion y cynulliad yw ei bod nhw'n edrych allan amdano nhw eu hyn ac am eu pleidiau yn lle pobl Cymru. Mae rhaid gofyn a oedd yr optiwn o'r 'glymblaid enfys' yn un a oedd yn mynd i allu wasanethu Cymru yn y ffordd mae'n haeddu? Neu oedd Nick Bourne, IWJ a Mike German ond eisiau pwer ei hyn? Dwedodd Mike German heddiw ar ol clywed am y trafodaethau rhwng Llafur a Plaid: "I wouldn't have expected anything different from Labour. They get desperately keen on making sure they hang on by their fingertips to power," Sain siwr os mae Mike German yma yn son am ei hyn a'r blaid Rhyddfrydol yma neu beth. Mae Mike German dros yr wythnosau dwethaf wedi bod yn desbrad i gael pwer. Roedd Mike German eisiau pwer siwt gymaint nath e perswadio'i blaid bod clymblaid oedd yr optiwn gorau. Mae Mike German yn meddwl bod ganddo rhyw hawl dwyfol i bwer yn y cynulliad er bod gan ei blaid ond 6 sedd! Mae pobl Cymru wedi gofyn am ddwy blaid trwy bleidleisio iddynt ar Fai'r 3ydd a'r 2 blaid hynny yw'r blaid Lafur a Phlaid Cymru, felly os mae pleidiau'r cynulliad yn gobeithio gwneud ei orau dros Cymru beth am sylweddoli hynny a neud beth mae pobl Cymru wedi gofyn amdano: Clymblaid Coch a Gwyrdd amdani!

It's been confirmed that Labour and Plaid will be meeting to discuss the possibility of a coalition goverment between the two largest parties. This would create a strong government of 41 seats, more than enough to ensure that the business of the day is passed effectivley. In my opinion the minority Labour government is not a sustainable one and not one which is best for the people of Wales. This is a problem that we have seen in Wales in the past where the parties have looked out for themselves instead of the people of Wales. It has to be asked whether the option of the so called 'rainbow coalition' is really an affective way of governing Wales in the way that it deserves? Were Nick Bourne, IWJ and Mike German lookin out for themselves and their parties when they were discussing the Rainbow Coalition or trying to win as much power for themselves as possible? Mike German said today after hearing about the talks Labour and Plaid were having about the possible coalition: "I wouldn't have expected anything different from Labour. They get desperately keen on making sure they hang on by their fingertips to power," I'm not sure whethere Mike German was getting mixed up here, maybe he was talking about his own party. It's the Lib Dems who have been desperate to hang on to power over the last few weeks. Mike German even managed to persuade his own party to vote for the go ahead with the coaltion. Mike German seems to believe hat he has some divine right to power in the assembly, even when he's only got 6 seats! On May the 3rd the people of Wales asked for two parties by voting for Labour and Plaid Cymru, it's about time that they realised this and did what the people of Wales have asked for: A red and green coaltion!

2 comments:

Mrs Burnhill said...

Yn dy edmygu am gael cymaint o egni i ysgrifennu blog yng nghanol holl brysurdeb adolygu ar gyfer yr arholiadau Safon A. Pob lwc gyda'r arholiad Daearyddiaeth ar ddydd Gwener. Ond, os oes gennyt amser nos yfory, fe fydd cyngerdd diddorol Cor Canna yn Eglwys Mynydd Seion, Casnewydd.

Anonymous said...

amen brother....Lo X